Dnevnik "One line a day", za vse ki si vzamejo trenutek zase.

Zakaj pisati dnevnik? 💌

Pisanje dnevnika ima številne koristi, saj spodbuja kreativnost in reševanje problemov hkrati. Po dolgem in napornem dnevu je pisanje odlična rešitev za sprostitev in čas zase. Vsakodnevno pisanje postane disciplina, kar pripomore k večji disciplini tudi pri drugih opravilih. 

Pisanje dnevnika spodbuja osredotočenje in lahko pomaga tistim, ki se težko osredotočajo na druge naloge. Krepi tudi spomin, saj zapisane misli postanejo močnejše. Poleg tega razvija komunikacijske veščine, pomaga nam razumljivejše izraziti misli. Pisanje dnevnika spodbuja tudi doseganje zastavljenih ciljev, ker zapisani cilji postanejo bolj konkretni in realni, kar povečuje verjetnost, da jih bomo uresničili. 🫶🏻

Zate imamo dnevnik "One line a day", ki je ustvarjen z namenom, da ohraniš dragocene trenutke in misli iz vsakdanjega življenja, in to 5 let. Najdeš ga na spletni trgovini pod zavihkom "pisarna".  Za vse, ki si vzamejo trenutek zase ob skodelici kave ali čaja in se poglobijo vase.✨

Nazaj na spletni dnevnik